సింగారమూరితివి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సింగారమూరితివి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సింగారమూరితివి చిత్తజు గురుడవు | సంగతి జూచేరు మిమ్ము సాసముఖా ||

చ|| పూవుల తెప్పలమీద పొలతులు నీవునెక్కి | పూవులు ఆకసము మోప పూచిచల్లుచు |
దేవదుందుభులు మ్రోయ దేవతలు కొలువగా | సావధానమగు నీకు సాసముఖా ||

చ|| అంగరంగవైభవాల అమరకామినులాడ | నింగినుండి దేవతలు నినుజూడగా |
సంగీత తాళవాద్య చతురతలు మెరయగ | సంగడిదేలేటి నీకు సాసముఖా ||

చ|| పరగ కోనేటిలోన పసిడి మేడనుండి | అరిది యిందిరయు నీవు ఆరగించి |
గరిమ శ్రీవేంకటేశ కన్నుల పండువకాగ | సరవి నోలాడు మీకు సాసముఖా ||


siMgAramUritivi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| siMgAramUritivi cittaju guruDavu | saMgati jUcEru mimmu sAsamuKA ||

ca|| pUvula teppalamIda polatulu nIvunekki | pUvulu Akasamu mOpa pUcicallucu |
dEvaduMduBulu mrOya dEvatalu koluvagA | sAvadhAnamagu nIku sAsamuKA ||

ca|| aMgaraMgavaiBavAla amarakAminulADa | niMginuMDi dEvatalu ninujUDagA |
saMgIta tALavAdya caturatalu merayaga | saMgaDidElETi nIku sAsamuKA ||

ca|| paraga kOnETilOna pasiDi mEDanuMDi | aridi yiMdirayu nIvu AragiMci |
garima SrIvEMkaTESa kannula paMDuvakAga | saravi nOlADu meeku sAsamuKA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

SingaraMoorithivi-BKP

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/05/annamayya-samkirtanalu-srungaram_10.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |