సాసముఖా నడె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సాసముఖా నడె (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సాసముఖా నడె సాసముఖా | ఆసలసరివారము అవధారు దేవా ||

చ|| మత్తిల్లి జీవుడనేటి మహిమగలుగురాజు | చిత్తమనియెడి పెద్దసింహాసనంబెక్కి |
బత్తితో బంచేంద్రియపుపరివారము గొలువ | చిత్తజుపారుపత్యము సేసీ నిదివో ||

చ|| కడుమదించి నహంకారమనేయేనుగపై | యెడనెడ నెక్కి తోలీ నిదె జీవుడనురాజు |
బడిబడి గర్మముల పౌజులు దీర్చరో | వెడమాయపట్టపువీధుల నేగీని ||

చ|| మించినసంసారమనేమేడలో నేకాంతమున | పొంచి జీవుడనేరాజు భోగము భోగించగా |
అంచెల శ్రీవేంకటేశుడనేదేవుడు వచ్చి | మంచితనమున దానె మన్నించె నదివో ||


sAsamuKA naDe (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sAsamuKA naDe sAsamuKA | AsalasarivAramu avadhAru dEvA ||

ca|| mattilli jIvuDanETi mahimagalugurAju | cittamaniyeDi peddasiMhAsanaMbekki |
battitO baMcEMdriyapuparivAramu goluva | cittajupArupatyamu sEsI nidivO ||

ca|| kaDumadiMci nahaMkAramanEyEnugapai | yeDaneDa nekki tOlI nide jIvuDanurAju |
baDibaDi garmamula paujulu dIrcarO | veDamAyapaTTapuvIdhula nEgIni ||

ca|| miMcinasaMsAramanEmEDalO nEkAMtamuna | poMci jIvuDanErAju BOgamu BOgiMcagA |
aMcela SrIvEMkaTESuDanEdEvuDu vacci | maMcitanamuna dAne manniMce nadivO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |