సారె నిన్నలమేల్మంగ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సారె నిన్నలమేల్మంగ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సారె నిన్నలమేల్మంగ జవ్వనమునను | చేరి యవధరింతు విచ్చేవయ్య జాజర ||

చ|| వసంతకాలము వచ్చె వనితమోవి ఇగిర్చె | కొనరె యెలుగులను కోవిలగూసె |
ముసరీ జూపుల తేంట్లు మోతుగై వలపు పూచె | రసికత నాడుదువు రావయ్య జాజర ||

చ|| పున్నమ వెన్నెలగాసె కన్నుగలువలు విచ్చె | పిన్నలై జెమటలను జాలువారె బన్నీరు ||
సన్నపు జెమటలను జలువారె బన్నీరు | చెన్నుమీర నాడుదు విచ్చేయవయ్య జాజర ||

చ|| మరుడు విల్లందుకొనె మచ్చికలు గూడజేసె | పొరిపొరి సిగ్గులచే పుప్పొడిరాలె |
ఇరవై శ్రీవేంకటేశ యీకె నిట్టె గూడుతివి | సరుగ మీమీద మీరె చల్లరయ్య జాజర ||


sAre ninnalamElmaMga (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sAre ninnalamElmaMga javvanamunanu | cEri yavadhariMtu viccEvayya jAjara ||

ca|| vasaMtakAlamu vacce vanitamOvi igirce | konare yelugulanu kOvilagUse |
musarI jUpula tEMTlu mOtugai valapu pUce | rasikata nADuduvu rAvayya jAjara ||

ca|| punnama vennelagAse kannugaluvalu vicce | pinnalai jemaTalanu jAluvAre bannIru ||
sannapu jemaTalanu jaluvAre bannIru | cennumIra nADudu viccEyavayya jAjara ||

ca|| maruDu villaMdukone maccikalu gUDajEse | poripori siggulacE puppoDirAle |
iravai SrIvEMkaTESa yIke niTTe gUDutivi | saruga mImIda mIre callarayya jAjara ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |