సారెకు నానపెట్టకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సారెకు నానపెట్టకు (రాగం: ) (తాళం : )

సారెకు నానపెట్టకు సంగతిగాదు
మారుమాట నేనేర మర్మమింతేగాని ||

చిత్తమెట్టున్నదో నీకు సిగ్గువడుందాన నేను
అత్తి నీవూనాపె గూడినది చూచితి
యిత్తల మగవాడవు యేమైనా ఆమరు నీకు
రుత్తనవ్వే వచ్చీ నాకు రోసమేమీ లేదు ||


sAreku nAnapeTTaku (Raagam: ) (Taalam: )

sAreku nAnapeTTaku saMgatigAdu
mArumATa nEnEra marmamiMtEgAni ||

chittameTTunnadO nIku sigguvaDuMdAna nEnu
atti nIvUnApe gUDinadi chUchiti
yittala magavADavu yEmainA Amaru nIku
ruttanavvE vachchI nAku rOsamEmI lEdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |