సహజ వైష్ణవాచారవర్తనుల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సహజ వైష్ణవాచారవర్తనుల (రాగం: సామంతం) (తాళం : ఆది)

ప : సహజ వైష్ణవాచారవర్తనుల
సహవాసమే మాసంధ్య

చ : అతిశయముగ శ్రీహరి సంకీర్తన
సతతంబును మాసంధ్య
మతి రామానుజమతమే మాకును
చతురత మెరసిన సంధ్య

చ : పరమభాగవత పదసేవనయే
సరవి నెన్న మాసంధ్య
సిరివరు మహిమలు చెలువొందగ
వేసరక వినుటె మాసంధ్య

చ : మంతుకెక్క తిరుమంత్ర పఠనమే
సంతతమును మాసంధ్య
కంతుగురుడు వేంకటగిరిరాయని
సంతర్పణమే మాసంధ్య


sahaja vaishNavaachaaravartanula (Raagam: ) (Taalam: )

pa : sahaja vaishNavaachaaravartanula
sahavaasamae maasaMdhya

cha : atiSayamuga Sreehari saMkeertana
satataMbunu maasaMdhya
mati raamaanujamatamae maakunu
chaturata merasina saMdhya

cha : paramabhaagavata padasaevanayae
saravi nenna maasaMdhya
sirivaru mahimalu cheluvoMdaga
vaesaraka vinuTe maasaMdhya

cha : maMtukekka tirumaMtra paThanamae
saMtatamunu maasaMdhya
kaMtuguruDu vaeMkaTagiriraayani
saMtarpaNamae maasaMdhya

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |