సర్వేశ్వరుడే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సర్వేశ్వరుడే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సర్వేశ్వరుడే శరణ్యము | నిర్వాహకు డిన్నిటగాన ||

చ|| పలుదేవతలకు బ్రహ్మాదులకు | జలజనాభుడే శరణ్యము |
అలరిన బ్రహ్మాండ మలసిననాడును | నిలిపినాడితడు ఇన్నిటగాను ||

చ|| అనేక విధముల సకల జీవులకును | జనార్దనుడే శరణ్యము |
అనాథ నాథు డంతరాత్మకుడు | అనాది పతి యితడటుగాన ||

చ|| తగు నిశ్చలులగు తనదాసులకును | జగదేక పతియే శరణ్యము |
చిగురు చేవ యగు శ్రీ వేంకటేశుడు | అగు వరము లొనగు నటుగాన ||


sarvESvaruDE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sarvESvaruDE SaraNyamu | nirvAhaku DinniTagAna ||

ca|| paludEvatalaku brahmAdulaku | jalajanABuDE SaraNyamu |
alarina brahmAMDa malasinanADunu | nilipinADitaDu inniTagAnu ||

ca|| anEka vidhamula sakala jIvulakunu | janArdanuDE SaraNyamu |
anAtha nAthu DaMtarAtmakuDu | anAdi pati yitaDaTugAna ||

ca|| tagu niScalulagu tanadAsulakunu | jagadEka patiyE SaraNyamu |
ciguru cEva yagu SrI vEMkaTESuDu | agu varamu lonagu naTugAna ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |