సముఖ ఎచ్చరికవో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సముఖ ఎచ్చరికవో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సముఖ ఎచ్చరికవో సర్వేశ్వరో | అమరె నీకొలువు ప్రహ్లాద వరద ||

చ|| తొడమీద కూచున్నది తొయ్యలి ఇందిరాదేవి | బడి చెలులు సోబాన పాడేరు |
నడుమ వీణె వాయించీ నారదుడల్ల వాడె | అడరి చిత్తగించు ప్రహ్లాద వరదా ||

చ|| గరుడోరగాచు లూడిగములు నీకుజేసేరు | ఇరుమేలా కొలిచేరు ఇంద్రాదులు |
పరమేష్ఠి ఒకవంక పనులు విన్నవించీ | అరసి చిత్తగించు ప్రహ్లాదవరదా ||

చ|| పొదిగొని మిమ్మునిట్టె పూజించేరు మునులెల్ల | కదిసి పాడేరు నిన్ను గంధర్వులు |
ముదమున అహోబలమునను శ్రీవేంకటాద్రిని | అదె చిత్తగించుము ప్రహ్లాదవరద ||


samuKa eccarikavO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| samuKa eccarikavO sarvESvarO | amare nIkoluvu prahlAda varada ||

ca|| toDamIda kUcunnadi toyyali iMdirAdEvi | baDi celulu sObAna pADEru |
naDuma vINe vAyiMcI nAraduDalla vADe | aDari cittagiMcu prahlAda varadA ||

ca|| garuDOragAcu lUDigamulu nIkujEsEru | irumElA kolicEru iMdrAdulu |
paramEShThi okavaMka panulu vinnaviMcI | arasi cittagiMcu prahlAdavaradA ||

ca|| podigoni mimmuniTTe pUjiMcEru munulella | kadisi pADEru ninnu gaMdharvulu |
mudamuna ahObalamunanu SrIvEMkaTAdrini | ade cittagiMcumu prahlAdavarada ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |