శ్రీమన్నారాయణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీమన్నారాయణ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ | శ్రీమన్నారాయణ నీ శ్రీపాదమే శరణు ||

చ|| కమలాసతీ ముఖకమల కమలహిత | కమలప్రియ కమలేక్షణ |
కమలాసనహిత గరుడగమన శ్రీ |
కమలనాభ నీపదకమలమే శరణు ||

చ|| పరమయోగిజన భాగధేయ శ్రీ |
పరమపూరుష పరాత్పర |
పరమాత్మ పరమాణురూప శ్రీ |
తిరువేంకటగిరి దేవ శరణు ||


SrImannArAyaNa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| SrImannArAyaNa SrImannArAyaNa | SrImannArAyaNa nI SrIpAdamE SaraNu ||

ca|| kamalAsatI muKakamala kamalahita | kamalapriya kamalEkShaNa |
kamalAsanahita garuDagamana SrI | kamalanABa nIpadakamalamE SaraNu ||

ca|| paramayOgijana BAgadhEya SrI | paramapUruSha parAtpara
paramAtma paramANurUpa SrI | tiruvEMkaTagiri dEva SaraNu ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/05/annamayya-samkirtanalu-adhyatmikam_14.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |