శోభనమే శోభనమే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శోభనమే శోభనమే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| శోభనమే శోభనమే వై- | భవముల పావన మూర్తికి ||

చ|| అరుదుగ మును నరకాసురుడు | సిరులతో జెరలు దెచ్చిన సతుల |
పరువపు వయసుల బదారు వేలను | సొరిది బెండ్లాడిన సుముఖునికి ||

చ|| చెందిన వేడుక శిశుపాలుడు | అంది పెండ్లాడగ నవగళించి |
విందువలెనె తా విచ్చేసి రుకుమిణి | సందడి బెండ్లాడిన సరసునుకి ||

చ|| దేవదానవుల ధీరతను | దావతిపడి వార్థి దరుపగను |
శ్రీ వనితామణి జెలగి పెండ్లాడిన | శ్రీ వేంకటగిరి శ్రీనిధికి ||


SOBanamE SOBanamE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| SOBanamE SOBanamE vai- | Bavamula pAvana mUrtiki ||

ca|| aruduga munu narakAsuruDu | sirulatO jeralu deccina satula |
paruvapu vayasula badAru vElanu | soridi beMDlADina sumuKuniki ||

ca|| ceMdina vEDuka SiSupAluDu | aMdi peMDlADaga navagaLiMci |
viMduvalene tA viccEsi rukumiNi | saMdaDi beMDlADina sarasunuki ||

ca|| dEvadAnavula dhIratanu | dAvatipaDi vArthi darupaganu |
SrI vanitAmaNi jelagi peMDlADina | SrI vEMkaTagiri SrInidhiki ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |