శరణు శరణు వేద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శరణు శరణు వేద (రాగం: ) (తాళం : )

శరణు శరణు వేద శాస్త్రనిపుణ నీకు
అరుదైన రామ కార్యదురంధరా

హనుమంతరాయ అంజనాతనయా
ఘనవాయుసుత దివ్యకామరూప
అనుపమలంకాదహన వార్ధిలంఘన
జనసురనుత కలశాపురనివాస

రవితనయస(న?)చివ రావణవనాపహార
పవనవేగబలాఢ్య భక్తసులభ
భువనపూర్ణదేహా బుధ్ధివిశారద
జవసత్వవేగ కలశాపురనివాస

సీతాశోకనాశన సంజీవశైలాకర్షణ
ఆతతప్రతాపశౌర్యా అసురాంతకా
కౌతుక శ్రీవేంకటేశు కరుణాసమేత
సాతకుంభవర్ణ కలశాపురనివాస


SaraNu SaraNu vEda (Raagam: ) (Taalam: )

SaraNu SaraNu vEda SAstranipuNa nIku
arudaina rAma kAryaduraMdharA

hanumaMtarAya aMjanAtanayA
ghanavAyusuta divyakAmarUpa
anupamalaMkAdahana vArdhilaMghana
janasuranuta kalaSApuranivAsa

ravitanayasa(na?)chiva rAvaNavanApahAra
pavanavEgabalADhya bhaktasulabha
bhuvanapUrNadEhA budhdhiviSArada
javasatvavEga kalasApuranivAsa

sItASOkanASana saMjIvaSailAkarshaNa
AtatapratApaSauryA asurAMtakA
kautuka SrIvEMkaTESu karuNAsamEta
sAtakuMbhavarNa kalaSApura nivAsa


బయటి లింకులు[మార్చు]

SaranuSaranuVeda_BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |