శరణాగత వజ్ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శరణాగత వజ్ర (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| శరణాగత వజ్ర పంజరుడితడు | చక్రధరుడు అసుర సంహారుడు ||
అప|| వెరవుతోడ తను శరణనువారికి | వెనుబలమీతడే రక్షకుడు ||

చ|| అంతరాత్మ శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు అన్యము భజించ చోటేది |
ఇంతట నమ్మక దేవతాంతరము లేటేటివొ మరి చెప్పుదురు |
ఎంతలేదు ప్రాకృత జనముల భ్రమ ఎవ్వరి కాదన నేమిటికి |
ఇంతకు శ్రీ వేంకటేశు దాసుల ఈతడే మాకిక రఖకుడు ||

చ|| శ్రీపతి దిక్కై కావగ జేరని సంపద లికనేవి |
దాపల బుద్ధుల నది నమ్మక విచ్చలవిడి నోములు చెప్పుదురు |
తీపులు పుట్టించి యెవ్వ రేమనిన తెలిపి వాదడువ నేమిటికి |
శ్రీపతి గొలిచితి చేరె సంపదలు జిగినితడే మా రక్షకుడు ||


SaraNAgata vajra (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| SaraNAgata vajra paMjaruDitaDu | cakradharuDu asura saMhAruDu ||
apa|| veravutODa tanu SaraNanuvAriki | venubalamItaDE rakShakuDu ||

ca|| aMtarAtma SrI vEMkaTESvaruDu anyamu BajiMca cOTEdi |
iMtaTa nammaka dEvatAMtaramu lETETivo mari ceppuduru |
eMtalEdu prAkRuta janamula Brama evvari kAdana nEmiTiki |
iMtaku SrI vEMkaTESu dAsula ItaDE mAkika rakhakuDu ||

ca|| SrIpati dikkai kAvaga jErani saMpada likanEvi |
dApala buddhula nadi nammaka viccalaviDi nOmulu ceppuduru |
tIpulu puTTiMci yevva rEmanina telipi vAdaDuva nEmiTiki |
SrIpati goliciti cEre saMpadalu jiginitaDE mA rakShakuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |