వీధుల వీధుల విభుడేగేనిద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వీధుల వీధుల విభుడేగేనిదె (రాగం: ) (తాళం : )

వీధుల వీధుల విభుడేగేనిదె
మోదము తోడుత మొక్కరో జనులు

గరుడ ధ్వజంబదె కనకరధంబదె
అరదముపై హరి అలవాడే
ఇరుదెసలనున్నారు ఇందిరయు భువియు
పరగ పగ్గములు పట్టరో జనులు

ఆడేరదివో అచ్చరలెల్లరు
పాడేరు గంధర్వ పతులెల్ల
వేడుకతో వీడే విష్వక్సేనుడు
కూడి ఇందరును కొలువరో జనులు

శ్రీ వేంకటపతి శిఖరముచాయదె
భావింప బహువైభములవె
గోవింద నామపు ఘోషణలిడుచును
దైవంబితడని తలచరో జనులు


Veedhula veedhula (Raagam: ) (Taalam: )

Veedhula veedhula vibhudeginide
modamu toduta mokkaro janulu

garuda dwhajamade kanakaraddhambade
aradamu pei hari ala vaade
irudisala nunnaru indarayu bhuviyunu
varada paggamulu pattaro janulu

aaderadigo apsaralandaru
paaderu gandharva patulella
vedukatoveede viswaksendu
kudi indarani koluvaro janulu

srivenkata giri sikharamu chaayaga
bhaavimpa badu veibhavumulave
govinda naamapu goshanaliduchunu


బయటి లింకులు[మార్చు]

VeedhulaVeedhula_BKP

Veedhula-Veedhula_FAHF

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |