వీడె వీడె కూచున్నాడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వీడె వీడె కూచున్నాడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వీడె వీడె కూచున్నాడు వేడుకతో గద్దెమీద | వాడి ప్రతాపముతోడి వరదాన సింహము ||

చ|| అరయ ప్రహ్లాదుని ఆపదోద్ధార సింహము | గిరిపై ఇందిరకును క్రీడా సింహము |
నిరతి సురల భయనివారణ సింహము | సరి హిరణ్యకశిపుసంహార సింహము ||

చ|| ఇట్టె విశ్వమునకు ఏలికైన సింహము | గట్టిగ శరణాగతుల గాచే సింహము |
దిట్టమై వేదాలలోని తెరవేట సింహము | నెట్టుకొనిన దురితనివారణ సింహము ||

చ|| అంచెల మూడు మూర్తుల కాధారమైన సింహము | పంచల మునుల భాగ్యఫల సింహము |
పొంచి శ్రీవేంకటాద్రికి భూషణమైన సింహము | చెంచుల అహోబలపు శ్రీనారసింహము ||


vIDe vIDe (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vIDe vIDe kUcunnADu vEDukatO gaddemIda | vADi pratApamutODi varadAna siMhamu ||

ca|| araya prahlAduni ApadOddhAra siMhamu | giripai iMdirakunu krIDA siMhamu |
nirati surala BayanivAraNa siMhamu | sari hiraNyakaSipusaMhAra siMhamu ||

ca|| iTTe viSvamunaku Elikaina siMhamu | gaTTiga SaraNAgatula gAcE siMhamu |
diTTamai vEdAlalOni teravETa siMhamu | neTTukonina duritanivAraNa siMhamu ||

ca|| aMcela mUDu mUrtula kAdhAramaina siMhamu | paMcala munula BAgyaPala siMhamu |
poMci SrIvEMkaTAdriki BUShaNamaina siMhamu | ceMcula ahObalapu SrInArasiMhamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |