విశ్వరూపమిదివో విష్ణురూపమిదివో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
విశ్వరూపమిదివో (రాగం: ) (తాళం : )

విశ్వరూపమిదివో విష్ణురూపమిదివో
శాశ్వతులమైతిమింక జయము నాజన్మము

కొండవంటి హరిరూపు గురుతైన తిరుమల
పండిన వృక్షములే కల్పతరువులు
నిండిన మృగాదులెల్ల నిత్యముక్తజనములు
మెండుగ ప్రత్యక్షమాయె మేలువోనాజన్మము

మేడవంటి హరిరూపు మించైనపైడి గోపుర
మాడనే వాలిన పక్షుల మరులు
వాడల కోనేటి చుట్ల వైకుంఠ నగరము
యీడమాకు పొడచూపె ఇహమేపోపరము

కోటిమదనులవంటి గుడిలో చక్కని మూర్తి
యీటులేని శ్రీ వేంకటేశుడితడు
వాటపు సొమ్ములు ముద్ర వక్షపుటలమేల్మంగ
కూటువైనన్నేలితి యెక్కువనోనాతాపము


Visvaroopamidivo (Raagam: ) (Taalam: )

Visvaroopamidivo vishnuroopamidivo
Saasvatulamaitimimka jayamu naajanmamu

Komdavamti hariroopu gurutaina tirumala
Pamdina vrkshamulae kalpataruvulu
Nimdina mrgaadulella nityamuktajanamulu
Memduga pratyakshamaaye maeluvonaajanmamu

Maedavamti hariroopu mimchainapaidi gopura
Maadanae vaalina pakshula marulu
Vaadala konaeti chutla vaikumtha nagaramu
Yeedamaaku podachoope ihamaepoparamu

Kotimadanulavamti gudilo chakkani moorti
Yeetulaeni Sree vaemkataesuditadu
Vaatapu sommulu mudra vakshaputalamaelmamga
Kootuvainannaeliti yekkuvanonaataapamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2010/12/annamayya-samkirtanalutatwamulu_6769.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |