విశ్వప్రకాశునకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
విశ్వప్రకాశునకు (రాగం: హంసనాదం ) (తాళం : )

విశ్వప్రకాశునకు వెలియేడ లోనేడ
శాశ్వతునకూహింప జన్మమికనేడ

సర్వ పరి పూర్ణునకు సంచారమిక నేడ
నిర్వాణమూర్తికిని నిలయమిక నేడ
వుర్వీధరునకు కాలూదనొకచోటేడ
పార్వతీస్తుత్యునకు భావమిక నేడ

నానా ప్రభావునకు నడుమేడ మొదలేడ
ఆనన సహస్రునకు నవ్వలివ లేడ
మౌని హృదయస్తునకు మాటేడ పలుకేడ
జ్ఞానస్వరూపునకు కానవిన వేడ

పరమ యోగీంద్రునకు పరులేడ తానేడ
దురిత దూరునకు సంస్తుతి నిందలేడ
తిరువేంకటేశునకు దివ్య విగ్రహమేడ
హరికి నారాయణున కవుగాములేడ


viSwaprakaaSunaku (Raagam: ) (Taalam: )

viSwaprakaaSunaku veliyEDa lOnEDa
SASwatunakUhimpa janmamikanEDa

sarva pari purNunaku sanchaaramika nEDa
nirvaaNamUrtikini nilayamika nEDa
vurvIdharunaku kaalUdanokachOTEDa
paarvatIstutyunaku bhaavamika nEDa

naanaa prabhaavunaku naDumEDa modalEDa
aanana sahasrunaku navvaliva lEDa
mouni hRdayastunaku maaTEDa modalEDa
jnaanaswapunaku kaanavina vEDa

parama yOgeendrunaku parulEDa taanEDa
durita dUrunaku samstuti nindalEDa
tiruvEnkaTESunaku divya vigrahamEDa
hariki naaraayaNuna kavugaamulEDa


బయటి లింకులు[మార్చు]

ViSwa-PrakASunaku


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |