విరహ మొక్కందమాయ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
విరహ మొక్కందమాయ (రాగం: ) (తాళం : )

విరహ మొక్కందమాయ విచ్చేయవయ్యా
నిరతి నాకెజూచి నీవంటా మొక్కితిమి ||

చెక్కిటిచెయ్యే చెలికి శేశపరియంకమాయ
జక్కవ చన్నులు శంఖ్హచక్రములాయ
వుక్క చెమటే జలధివునికి సేసుక నిన్ను
జక్కని సతి దలచి సారూప్యమందె ||

చలువ కస్తూరి పూత సరినీలవర్ణమాయ
మెలుత నివ్వెర గనిమిశద్రిశ్టాయ
తొలుత చిగురు పాన్పు తులసి పూజాయ నిన్ను
జలజాఖ్శి తలపోసి సారూపుఅమందె ||

సిరులగట్టిన తాళి శ్రీధరభావమాయ
వరుస వలపు భక్తవత్సలమాయ
యిరవై శ్రీవేంకటేశ యింతలో నీవుగూడగా
సరుసనిన్నంటి వాకె సారూప్యమందె ||


viraha mokkaMdamAya (Raagam: ) (Taalam: )

viraha mokkaMdamAya vichchEyavayyA
nirati nAkejUchi nIvaMTA mokkitimi ||

chekkiTicheyyE cheliki SEshapariyaMkamAya
jakkava channulu SaMKhachakramulAya
vukka chemaTE jaladhivuniki sEsuka ninnu
jakkani sati dalachi sArUpyamaMde ||

chaluva kastUri pUta sarinIlavarNamAya
meluta nivvera ganimishadrishTAya
toluta chiguru pAnpu tulasi pUjAya ninnu
jalajAKshi talapOsi sArUpuamaMde ||

sirulagaTTina tALi SrIdharabhAvamAya
varusa valapu bhaktavatsalamAya
yiravai SrIvEMkaTESa yiMtalO nIvugUDagA
sarusaninnaMTi vAke sArUpyamaMde ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |