విన్నవించితిమి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
విన్నవించితిమి (రాగం: ) (తాళం : )

విన్నవించితిమి నీకు వేడుకవేళ
కన్నెను నీవు దయ గాచేటివేళ ||

మచ్చికలు దయివారె మనసెల్ల జైవారె
వచ్చె జవ్వనానకు వసంతవేళ
చొచ్చి నిన్నుబాసి తాపసూర్యుడెండగాయగా
విచ్చన విడిగా దోచె వేసగి వేళ ||

సిగ్గులు మొలవజొచ్చె చెమటలేరులు హెచ్చె
కగ్గు లేకమించె భానకాలపు వేళ
వెగ్గళించి సెలవు వెన్నెలలు చూపట్టె
వొగ్గి శరత్కాలము వొదిగె నీవేళ ||

తత్తరపు చలి పొందె తలపోతమంచు మించె
యెత్తి యలమేల్మంగకు హేమంత వేళ
బత్తితో శ్రీవేంకటేశ పైకొని కూడితి విట్టె
చిత్తజు కాకలు దేరె సిసిర వేళ ||


vinnaviMchitimi (Raagam: ) (Taalam: )

vinnaviMchitimi nIku vEDukavELa
kannenu nIvu daya gAchETivELa ||

machchikalu dayivAre manasella jaivAre
vachche javvanAnaku vasaMtavELa
chochchi ninnubAsi tApasUryuDeMDagAyagA
vichchana viDigA dOche vEsagi vELa ||

siggulu molavajochche chemaTalErulu hechche
kaggu lEkamiMche bhAnakAlapu vELa
veggaLiMchi selavu vennelalu chUpaTTe
voggi SaratkAlamu vodige nIvELa ||

tattarapu chali poMde talapOtamaMchu miMche
yetti yalamElmaMgaku hEmaMta vELa
battitO SrIvEMkaTESa paikoni kUDiti viTTe
chittaju kAkalu dEre sisira vELa ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |