వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వినరో భాగ్యము (రాగం: ) (తాళం : )

వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ
వెనుబలమిదివో విష్ణు కథ

ఆదినుండి సంధ్యాదివిధులలో
వేదంబయినది విష్ణుకథ
నాదించీనిదె నారదాదులచే
వీదివీధులనే విష్ణుకథ

వదలక వేదవ్యాసులు నుడిగిన
విదితపావనము విష్ణుకథ
సదనంబైనది సంకీర్థనయై
వెదకినచోటనే విష్ణుకథ.

గొల్లెతలు చల్లలు గొనకొని చిలుకగ
వెల్లవిరియాయ విష్ణుకథ
యిల్లిదె శ్రీ వేంకటేశ్వరునామము
వెల్లిగొలిపె నీవిష్ణుకథ.


Vinaro bhaagyamu (Raagam: ) (Taalam: )

Vinaro bhaagyamu vishnukatha
Venubalamidivo vishnu katha

Aadinumdi samdhyaadividhulalo
Vaedambayinadi vishnukatha
Naadimcheenide naaradaadulachae
Veediveedhulanae vishnukatha

Vadalaka vaedavyaasulu nudigina
Viditapaavanamu vishnukatha
Sadanambainadi samkeerthanayai
Vedakinachotanae vishnukatha.

Golletalu challa gonakoni chilukaga
Vellaviriyaaya vishnukatha
Yillide Sree vaemkataesvarunaamamu
Velligolipe neevishnukatha.


బయటి లింకులు[మార్చు]

VinaroBhagyamuhttp://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/02/annamayya-samkirtanalu-namasamkirtana.htmlఅన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |