విడువరా దెంతైనా వెఱ్రివాడైన నీకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
విడువరా దెంతైనా (రాగం:ఆహిరి ) (తాళం : ఆది)

విడువరా దెంతైనా వెఱ్రివాడనైన నీకు
కడవారు నవ్వకుండా గాచుకో నన్నును

జ్ఞానము నే నెఱగ నజ్ఞానము నే నెఱగ
మానను విషయములు మరిగి ఎంతైనా
నీనామము నొడిగి నీదాసుడ ననుకొందు
దీనికే వహించుకొని తిద్దుకో నన్నును

అకర్మము నెఱగను సుకర్మము నెఱగను
ప్రకటసంసారముపై పాటు మానను
వొకపనివాడనై పూని ముద్రధారినైతి
మొకమోడి యిందుకే గోమున నేలు నన్నునుఅ

వెనక గానను ముందు విచారించి కానను
నినుపై దేహధారినై నీకు మొక్కేను
ఘనుడ శ్రీవేంకటేశ కన్నులెదుట బడితి
కని పోవిడువరాదు కరుణించు నన్నును


Viduvaraa demtainaa (Raagam: Aahiri) (Taalam: )

Viduvaraa demtainaa ve~rrivaadaina neeku
Kadavaaru navvakumdaa gaachuko nannunu

J~naanamu nae ne~raga saj~naanamu nae ne~raganu
Maananu vishayamulu mamgemtainaa
Neenaamamu nodigi needaasuda nanukomdu
Deenikae vahimchukoni tidduko nannunu

Akarmamu ne~raganu sukarmamu ne~raganu
Prakatasamsaaramupai paatu maanasu
Vokapanivaadanai pooni mudradhaarinaiti
Mokamodi yimdukae gomuna naelu nannunu

Venaka gaananu mumdu vichaarimchi kaananu
Ninupai daehadhaarinai neeku mokkaenu
Ghanuda sreevaemkataesa kannuleduta baditi
Kavi poviduvaraadu karunimchu nannunu

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |