విచ్చలవిదై

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
విచ్చలవిదై మీరు (రాగం: ) (తాళం : )

విచ్చలవిదై మీరు వినోదింతురుగాక
హెచ్చెను తమకములు ఇకనేల జాగులు ||

వేవేగ రమ్మనుచు వెలదిలేకలు వ్రాసి
పావురము మెడగట్టి పంపెనీకును
నీ వది చదువుకొని నెమ్మిబతికమ్మవెట్టి
యీవేళనే అంపితివి ఇకనేల జాగులు ||

కలికి నీరాకకి గాచుక వుందాననని
చిలుకచే విన్నపాలు చెప్పి పంపెను
మలసి నీవని విని మారుత్తరములు నేర్పి
యెలమితో నంపితివి ఇకనేల జాగులు ||


vichchalavidai (Raagam: ) (Taalam: )

vichchalavidai mIru vinOdiMturugAka
hechchenu tamakamulu ikanEla jAgulu ||

vEvEga rammanuchu veladilEkalu vrAsi
pAvuramu meDagaTTi paMpenIkunu
nI vadi chaduvukoni nemmibatikammaveTTi
yIvELanE aMpitivi ikanEla jAgulu ||

kaliki nIrAkaki gAchuka vuMdAnanani
chilukachE vinnapAlu cheppi paMpenu
malasi nIvani vini mAruttaramulu nErpi
yelamitO naMpitivi ikanEla jAgulu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |