విచారించు హరి నావిన్నప మవధరించు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
(రాగం:కాంభోజి ) (తాళం : )

విచారించు హరి నావిన్నప మవధరించు
పచారమే నాదిగాని పనులెల్లా నీవే ॥ పల్లవి ॥

తనువు నాదెందుగాని ~తనువులోనింద్రియములు
అవిశము నా చెప్పినట్టు సేయవు
మనసు నాదెందుగాని మర్మము నాయిచ రాదు
పనిపడి దూరు నాది పరులదే భోగము ॥విచా॥

అలరి నానిద్దర నాదెందగాని, సుఖమెల్ల
కలలోని కాపిరాలకతలపాలె
తెలివి నాదెందుగాని దినాలు కాలముసొమ్ము
యెలమి బేరు నాది యెవ్వరిదో బలువు ॥విచా॥

కర్మము నాదెందు గాని కర్మములోపలమెల్ల
అర్మిలి నాజన్మముల ఆదీనమె
ధర్మపు శ్రీవేంకటేశ దయానిధివి నీవు
నిర్మితము నీ దింతే నేరుపు నీమాయది ॥విచా॥


Vichaarimchu (Raagam: kaambhoji) (Taalam: )

Vichaarimchu hari naavinnapa mavadharimchu
Pachaaramae naadigaani panulellaa neevae  pallavi 

Tanuvu naademdugaani ~tanuvulonimdriyamulu
Avisamu naa cheppinattu saeyavu
Manasu naademdugaani marmamu naayicha raadu
Panipadi dooru naadi paruladae bhogamu vichaa

Alari naaniddara naademdagaani, sukhamella
Kalaloni kaapiraalakatalapaale
Telivi naademdugaani dinaalu kaalamusommu
Yelami baeru naadi yevvarido baluvu vichaa

Karmamu naademdu gaani karmamulopalamella
Armili naajanmamula aadeename
Dharmapu sreevaemkataesa dayaanidhivi neevu
Nirmitamu nee dimtae naerupu neemaayadi vichaa

Raagam


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |