వాడె వేంకటాద్రిమీద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాడె వేంకటాద్రిమీద (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వాడె వేంకటాద్రిమీద వరదైవము | పోడమితో బొడచూపె బొడవైన దైవము ||

చ|| వొక్కొక్కరోమకూపాన నొగి బ్రహ్మాండకోట్లు | పిక్కటిల్ల వెలుగొందే పెనుదైవము |
పక్కనను తనలోని పదునాలుగులోకాలు | తొక్కి పాదానగొలచేదొడ్డదైవము ||

చ|| వేదశాస్త్రాలు నుతించి వేసరి కానగలేని- | మోదపుపెక్కుగుణాలమూలదైవము |
పోది దేవతలనెల్ల బుట్టించ రక్షించ | ఆదికారణంబైన అజునిగన్నదైవము ||

చ|| సరుస శంఖచక్రాలు సరిబట్టి యసురల | తరగ పడవేసినదండిదయివమా |
సిరి వురమున నించి శ్రీవేంకటేశుడయి | శరణాగతులగాచేసతమయినదయివము ||


vADe vEMkaTAdrimIda (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vADe vEMkaTAdrimIda varadaivamu | pODamitO boDacUpe boDavaina daivamu ||

ca|| vokkokkarOmakUpAna nogi brahmAMDakOTlu | pikkaTilla velugoMdE penudaivamu |
pakkananu tanalOni padunAlugulOkAlu | tokki pAdAnagolacEdoDDadaivamu ||

ca|| vEdaSAstrAlu nutiMci vEsari kAnagalEni- | mOdapupekkuguNAlamUladaivamu |
pOdi dEvatalanella buTTiMca rakShiMca | AdikAraNaMbaina ajunigannadaivamu ||

ca|| sarusa SaMKacakrAlu saribaTTi yasurala | taraga paDavEsinadaMDidayivamA |
siri vuramuna niMci SrIvEMkaTESuDayi | SaraNAgatulagAcEsatamayinadayivamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/05/annamayya-samkirtanalu-adhyatmikam.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |