వాడివో వీడివో హరి వలసిన వారికెల్లా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాడివో వీడివో (రాగం:పాడి ) (తాళం : )

వాడివో వీడివో హరి వలసిన వారికెల్లా
మూడులోకముల మరి మొరగ జోటేడి

బహిరంతరాన హరి ప్రత్యxఅమై యుండగాను
సహజాన బ్రత్యxఅవిచారమేల
ఇహములో గలవెల్లా యీతనిలీలై యుండగా
విహరించేలీల వేరే వెదకనేలా.

మనికై యన్నిటా నుండి మాటలాదుచుండగాను
వెనక హరి మాటలు వేరే వున్ననా
కనుచూ పతడంతటా కలగొన జూడగాను
చనవిచ్చి కృపాదృష్టి చల్లుమననేలా.

నెలవై యాత డిన్నిటా నిండుకొనియుండగాను
అలరి వేరే వచ్చీనననేలా
యెలమి శ్రీవేంకటేశుయిచ్చకొలదే యింతా
పలుమారు నిట్టట్టని బావించదగునా.


Vaadivo veedivo (Raagam:Paadi ) (Taalam: )

Vaadivo veedivo hari valasina vaarikellaa
Moodulokamula mari moraga jotaedi

Bahiramtaraana hari pratyaxamai yumdagaanu
Sahajaana bratyaxavichaaramaela
Ihamulo galavellaa yeetanileelai yumdagaa
Viharimchaeleela vaerae vedakanaelaa.

Manikai yannitaa numdi maatalaaduchumdagaanu
Venaka hari maatalu vaerae vunnanaa
Kanuchoo patadamtataa kalagona joodagaanu
Chanavichchi krpaadrshti challumananaelaa.

Nelavai yaata dinnitaa nimdukoniyumdagaanu
Alari vaerae vachcheenananaelaa
Yelami sreevaemkataesuyichchakoladae yimtaa
Palumaaru nittattani baavimchadagunaa.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |