వాడల వాడల వెంట వాడెవో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాడల వాడల (రాగం: ) (తాళం : )

వాడల వాడల వెంట వాడెవో,
నీడ నుండి చీర లమ్మే నేత బేహారి.

పంచ భూతములనెడి పలు వన్నె నూలు
చంచలపు గంజి తోడ చరి నేసి,
కొంచపు కండెల నూలి గుణముల నేసి,
మంచి మంచి చీర లమ్మే మారు బేహారి.

మటుమాయముల దన మగువ పసిడి నీరు
చిటిపోటి యలుకల చిలికించగా,
కుటిలంపు చేతలు కుచ్చులుగా గట్టి
పటవాళి చీర లమ్మే బలు బేహారి.

మచ్చిక జీవుల పెద్ద మైల సంతల లోన
వెచ్చపు కర్మ ధనము విలువ చేసి,
పచ్చడాలుగా కుట్టి బలువెంకటపతి
ఇచ్చ కొలదుల అమ్మే ఇంటి బేహారి.


vaaDala vaaDala (Raagam: ) (Taalam: )

vADala vADala veMTa vADevO,
nIDa nuMDi cIra lammE nEta bEhAri.

paMca bhUtamulaneDi palu vanne nUlu
caMcalapu gaMji tODa cari nEsi,
koMcapu kaMDela nUli guNamula nEsi,
maMci maMci cIra lammE mAru bEhAri.

maTumAyamula dana maguva pasiDi nIru
ciTipOTi yalukala cilikiMcagA,
kuTilaMpu cEtalu kucculugA gaTTi
paTavALi cIra lammE balu bEhAri.

maccika jIvula pedda maila saMtala lOna
veccapu karma dhanamu viluva cEsi,
paccaDAlugA kuTTi baluveMkaTapati
icca koladula ammE iMTi bEhAri.


బయటి లింకులు[మార్చు]

VADALA-VADALA-VENTA---jesdas

VadalaVadalaVenta


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |