వాడల వాడల వెంట వసంతము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాడల వాడల (రాగం:శ్రీరాగం ) (తాళం : )

వాడల వాడల వెంట వసంతము
జాడతో చల్లేరు నీపై జాజర జాజర జాజ

కలికి నవ్వులె నీకు కప్పుర వసంతము
వలచూపు కలువల వసంతము
కులికి మట్లాడినదె కుంకుమ వసంతము
చలమున చల్లె నీ పై జాజర జాజర జాజ


కామిని జంకెన నీకు కస్తూరి వసంతము
వాముల మోహపునీటి వసంతము
బూమెల సరసముల పుప్పొడి వసంతము
సామజ గురుడ నీపై జాజర జాజర జాజ

అంగన అధరమిచ్చె అమృత వసంతము
సంగడి శ్రీ వేంకటేశ సతి గూడితి
ముంగిటి రతి చెమట ముత్తేల వసంతము
సంగతాయెనిద్దరికి జాజర జాజర జాజ


vaaDala vaaDala (Raagam: SrIraagam) (Taalam: )

vaaDala vaaDala venTa vasantamu
jaaDatO challEru neepai jaajara jaajara jaaja

kaliki navvule neeku kappura vasantamu
valachUpu kaluvala vasantamu
kuliki maTlaaDinade kumkuma vasantamu
chalamuna challe nee pai jaajara jaajara jaaja


kaamini jamkena neeku kastUri vasamtamu
vaamula mOhapuneeTi vasantamu
bUmela sarasamula puppoDi vasantamu
saamaja guruDa neepai jaajara jaajara jaaja

angana adharamichche amRta vasantamu
samgaDi SrI vEmkaTESa sati gUDiti
mungiTi rati chemaTa muttEla vasntamu
samgataayeniddariki jaajara jaajara jaaja


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |