వలవని మోహావస్థల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వలవని మోహావస్థల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వలవని మోహావస్థల బొరలెడి- | మలినం బెన్నడు మానును ||

చ|| ఘోర దురితంబుల- | కారణ మెన్నడు దీరును |
వైరముగొని తనువదలని బంధపు- | భారంబెన్నడు వాయును ||

చ|| జడమగు జిహ్వ చాపల్యముగల- | పెడమతి యెన్నడు వీడును |
చెడని జీవునకు శ్రీవేంకటపతి- | కడ చూపెన్నడు గలుగును ||


valavani (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| valavani mOhAvasthala boraleDi- | malinaM bennaDu mAnunu ||

ca|| GOra duritaMbula- | kAraNa mennaDu dIrunu |
vairamugoni tanuvadalani baMdhapu- | BAraMbennaDu vAyunu ||

ca|| jaDamagu jihva cApalyamugala- | peDamati yennaDu vIDunu |
ceDani jIvunaku SrIvEMkaTapati- | kaDa cUpennaDu galugunu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |