వలపేడ గలిగెనె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వలపేడ గలిగెనె (రాగం: ) (తాళం : )

వలపేడ గలిగెనె వామలోచనకు దీని
వలపించినటువంటి వాడింకనెవ్వదో ||

సిరులు గల మోమెల్ల చిరునవ్వుగనుదోయి
విరిపైన వురమెల్ల వేకమైన గుబ్బలు
తరుణికి వెనకెల్ల దురుము పిఋదులను మంచి
నిరతంబునడవెల్ల నిండుమురిపెములు ||

జలజాక్శి నిలువెల్ల చక్కదనముల పోగు
కలికి తనమెల్ల గన్నులపండువు
కకంటి వయసెల్ల గడుగోములము దీని
పలుకుదేనియలెల్ల పంచదార కుప్పలు ||

చెలుపైన మోమెల్ల చిలుక వోట్లు దీని
కలదేహ మింతయును గస్తూరి వాసనలు
అలరించె దిరువేంకటాధీశ్వరుడు దీని
తలపెల్ల విభునిలో దాగున్న కరువు ||


valapEDa galigene (Raagam: ) (Taalam: )

valapEDa galigene vAmalOchanaku dIni
valapiMchinaTuvaMTi vADiMkanevvadO ||

sirulu gala mOmella chirunavvuganudOyi
viripaina vuramella vEkamaina gubbalu
taruNiki venakella durumu piRudulanu maMchi
nirataMbunaDavella niMDumuripemulu ||

jalajAkshi niluvella chakkadanamula pOgu
kaliki tanamella gannulapaMDuvu
kakaMTi vayasella gaDugOmulamu dIni
palukudEniyalella paMchadAra kuppalu ||

chelupaina mOmella chiluka vOTlu dIni
kaladEha miMtayunu gastUri vAsanalu
alariMche diruvEMkaTAdhISvaruDu dIni
talapella vibhunilO dAgunna karuvu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |