వలపు తొలకరించె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వలపు తొలకరించె (రాగం: ) (తాళం : )

వలపు తొలకరించె వనితపైనిదె నేడు
చెలువుడ వింతట విచ్చేయవయ్యా ||

పడతి విరహవేళ పానుపైదెగి రా లే
వడిముత్యపుసరులే వడగండ్లు
చిడుముడి మేని మీదచిప్పి లేటి చెమటలు
జడివాన గురిసీ విచారించవయ్యా ||

నిరతి దురుము మెయిలి మిలువెల్లా ముంచుకొనె
గరిమ నిట్టూర్పు పెనుగాలివంకను
నిరతపు బులకల్ నీరు బుగ్గలవి మించె


valapu tolakariMche (Raagam: ) (Taalam: )

valapu tolakariMche vanitapainide nEDu
cheluvuDa viMtaTa vichchEyavayyA ||

paDati virahavELa pAnupaidegi rA lE
vaDimutyapusarulE vaDagaMDlu
chiDumuDi mEni mIdachippi lETi chemaTalu
jaDivAna gurisI vichAriMchavayyA ||

nirati durumu meyili miluvellA muMchukone
garima niTTUrpu penugAlivaMkanu
niratapu bulakal nIru buggalavi miMche


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |