వలదననొరులకు వశమటవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వలదననొరులకు (రాగం: ) (తాళం : )

వలదననొరులకు వశమటవే
తలచినట్లనిది దైవమెచేసె

తరుణికుచములను తామరమొగుడలు
విరిసేనోయని వెరపునను
సరగునపతినఖ చంద్రశకలములు
దరులుగలుగనిది దైవమెచేసె

పొలతివదనమను పున్నమచంద్రుడు
బలిమినెగయునని భయమునను
మెలుతచికురధ మ్మిల్లపురాహువు
తలచెదరగనిది దైవమెచేసె

వనితకువాడునొ వలపుతాపమున
తనులతికయనుచు తమకమున
ఘనవేంకటపతి కౌగిటచమటల
తనివి దీర్చనిది దైవమె చేసె


Valadananorulaku (Raagam: ) (Taalam: )

Valadananorulaku vasamatavae
Talachinatlanidi daivamechaese

Tarunikuchamulanu taamaramogudalu
Virisaenoyani verapunanu
Saragunapatinakha chamdrasakalamulu
Darulugaluganidi daivamechaese

Polativadanamanu punnamachamdrudu
Baliminegayunani bhayamunanu
Melutachikuradha mmillapuraahuvu
Talachedaraganidi daivamechaese

Vanitakuvaaduno valaputaapamuna
Tanulatikayanuchu tamakamuna
Ghanavaemkatapati kaugitachamatala
Tanivi deerchanidi daivame chaese


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |