వలచి పైకొనగరాదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వలచి పైకొనగరాదు (రాగం: ) (తాళం : )

వలచి పైకొనగరాదు వలదని తొలగ రాదు
కలికిమరుడు సేసినాజ్ఞ కడవగరాదురా

ఆంగడికెత్తినట్టిదివ్వె లంగనముఖాంబుజములు
ముంగిటిపసిడి కుంభములును ముద్దుల కుచయగంబులు
ఎంగిలిసేసినట్టి తేనె లితవులైనమెరుగుమోవులు
లింగములేని దేహరములు లెక్కలేని ప్రియములు

కంచములోని వేడి కూరలు గరవంబులు బొలయలుకలు
ఎంచగ నెండలో నీడలు యెడనెడకూటములు
తెంచగరాని వలెతాళ్ళు తెలివి పడని లేతనవ్వులు
మంచితనములొని నొప్పులు మాటలలొని మాటలు

నిప్పులమీద జల్లిన నూనెల నిగిడి తనివిలేని యాసలు
దప్పికి నెయిదాగినట్లు తమకములోని తాలిమి
చెప్పగరాని మేలు గనుట శ్రీవేంకటపతి గనుటులు
అప్పనికరుణగలిగి మనుట అబ్బురమైన సుఖములు


Valachi peikonagaraadu (Raagam: ) (Taalam: )

Valachi peikonagaraadu valadani tolaga raadu
Kaikimarudu vesinaagna kadavagaraaduraa

Angadikettinattidivve langanamukhaambujamulu
Mungitipasisdi kumbhamulunu mudddula kuschayagambulu
Yengilisesinatti tene litavulenamerugumevulu
Lingamuleni deharamulu lekkaleni priyamulu

Kanchamuloni vedi kuralu garavambulu bolayalukalu
Yenchaga nendalO nIdalu yedanedakutamulu
Tenchagaraani valetaaLLu telivi padani lEtanavvulu
Manchitanakuloni noppulu maatalaloni maatalu

Nippulamida jallina nunela nigidi tanivileni yaasalu
Dappiki neyidaaginatlu tamakamuloni taalimi
Cheppagaraani melu ganuta srivenkatapati ganutalu
Appanikarunagaligi manuta abburameina sukhamulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |