వద్దే గొల్లెత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వద్దే గొల్లెత (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వద్దే గొల్లెత వదలకువే నీ- | ముద్దుమాటలకు మొక్కేమయ్యా ||

చ|| యేలే యేలే యేలే గొల్లెత | నాలాగెరగవా నన్నునే చేవు |
చాలుజాలు నికజాలు నీరచనలు | పోలవు బొంకులు పోవయ్యా ||

చ|| కానీ కానీ కానిలే గొల్లెత | పోనీలే నీవెందు వోయినను |
మాని మాని పలుమారు జెనుకుచు మా- | తోనిటు సొలయక తొలవయ్యా ||

చ|| రావా రావా రావా గొల్లెత | శ్రీ వేంకటగిరి చెలువుడను |
నీవె నీవె నను నించితి కౌగిట | కైవశమైతిని గదవయ్యా ||


vaddE golleta (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vaddE golleta vadalakuvE nI- | muddumATalaku mokkEmayyA ||

ca|| yElE yElE yElE golleta | nAlAgeragavA nannunE cEvu |
cAlujAlu nikajAlu nIracanalu | pOlavu boMkulu pOvayyA ||

ca|| kAnI kAnI kAnilE golleta | pOnIlE nIveMdu vOyinanu |
mAni mAni palumAru jenukucu mA- | tOniTu solayaka tolavayyA ||

ca|| rAvA rAvA rAvA golleta | SrI vEMkaTagiri celuvuDanu |
nIve nIve nanu niMciti kaugiTa | kaivaSamaitini gadavayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |