వట్టిమోపు మోయనేల వడి ములుగగనేల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వట్టిమోపు మోయనేల (రాగం:బౌళి ) (తాళం : )

వట్టిమోపు మోయనేల వడి ములుగగనేల

వట్టిన నేమముతోడ బ్రదుక గవలదా.తల్లిదండ్రిగలవారు తమలేము లెఱగక

చెల్లపిళ్లలై యాటల జెందినయట్టు

వుల్లములో హరినమ్మివుండినప్రపన్నులెల్ల

పల్లదాన నిర్భరులై బ్రతుకగవలదా.మగడుగలసతులు మంచి ముత్తైదువలై

యెగువ నితరమార్గా లెరగనట్టు

నగుతా లక్ష్మీపతి నమ్మినప్రపన్నులెల్ల

పగటు గర్మము మాని బ్రదుకగవలదా.

యేలికె నమ్మినబంటేరికి బ్రియము చెప్ప

కోలి బతివాకిలి గాచుండినయట్టు

తాలిమి శ్రీవేంకటేశుదాసులైనప్రపన్నులు

పాలించినాతని నమ్మి బ్రతుకగవలదా.


Vattimopu moyanaela (Raagam: ) (Taalam: )

Vattimopu moyanaela vadi mulugaganaela
Vattina naemamutoda braduka gavaladaa.


Tallidamdrigalavaaru tamalaemu le~ragaka
Chellapillalai yaatala jemdinayattu
Vullamulo harinammivumdinaprapannulella
Palladaana nirbharulai bratukagavaladaa.

Magadugalasatulu mamchi muttaiduvalai
Yeguva nitaramaargaa leraganattu
Nagutaa lakshmeepati namminaprapannulella
Pagatu garmamu maani bradukagavaladaa.

Yaelike namminabamtaeriki briyamu cheppa
Koli bativaakili gaachumdinayattu
Taalimi sreevaemkataesudaasulainaprapannulu
Paalimchinaatani nammi bratukagavaladaa.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |