లాలి శ్రీ క్రిష్ణయ్య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
లాలి శ్రీ క్రిష్ణయ్య (రాగం: ) (తాళం : )

లాలి శ్రీ క్రిష్ణయ్య నీల మేఘవర్ణ
నవ నీల మేఘవర్ణ
బాలగోపాలపాల పవ్వళింపరా....

సింగారించిన మంచి బంగారు ఊయలలోన
మరి బంగారు ఊయలలోన
శంఖు చక్రథరస్వామి నిదురపొరా

లలితాంగి రుక్మిణీ లలనాయె కావలెనా
నీకు లలనాయె కావలెనా
పలుకు కోయిల సత్యభామయె కావలెనా

అందెలూ మువ్వలూ సందడిగ మ్రోయగను
అతి సందడిగ మ్రోయగను
అందముగాను నీవు పవ్వలింపరా

పగడాల పతకాలు కంఠనా ధరియించి
నీ కంఠనా ధరియించి
వంగేవు తొంగేవు నిదురపోరా

అలుకలు పోనెల అలవేలు మంగతో
శ్రీ అలవేలు మంగతో
కులుకుచు శయ్యనించు వెంకటేశ్వరుడా


laali Srii (Raagam: ) (Taalam: )

laali Srii krishNayya neela mEghavarNa
nava neela mEghavarNa
baalagOpaalapaala pavvaLimparaa....

singaarinchina manchi bangaaru ooyalalOna
mari bangaaru ooyalalOna
SanKu chakratharaswaami niduraporaa

lalitaangi rukmiNI lalanaaye kaavalenaa
neeku lalanaaye kaavalenaa
paluku kOyila satyabhaamaye kaavalenaa

andeluu muvvaluu samdaDiga mrOyaganu
ati sandaDiga mrOyaganu
andamugaanu neevu pavvalimparaa

pagaDaala patakaalu kanThanaa dhariyinchi
nee kanThanaa dhariyinchi
vangEvu tongEvu nidurapOraa

alukalu pOnela alavElu mangatO
Srii alavElu mangatO
kulukuchu Sayyaninchu venkaTESwaruDaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

LaliSriKrishnayya


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |