లక్ష్మీకల్యాణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
లక్ష్మీకల్యాణము (రాగం: ) (తాళం : )

లక్ష్మీకల్యాణము లలితోంబాడిమిదె నేము
లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును ||

చూపులు చూపులు మీకు సూసకమ్ బాసికము
వూపచన్ను గుబ్బలివి పూజికుండలు
తిపులమోవి తేనెలు తీరనిమధుపర్కము
దాపుగ వెండ్లి యాడరయ్య తగుందగు మీకును ||

మాటలు మీకిద్దఇకి మంత్రములు
మేటి తలంబ్రాలు మీలోమించు నవ్వులు
గాటమైన పులకలు కప్పుర వసంతాలు
నీటునం బెండ్లాడరయ్య నెరవేర మీకును ||

కౌగిలి కౌగిలి మీకు కందువపెండ్లి చవికె
పాగిన కోరికలె పావకొరళ్లు
ఆగిన శ్రీ వేంకటేశ అలమేలుమంగనీవు
వింగక పెండ్లాడరయ్య వేడ్కాయ మాకును ||


lakShmIkalyANamu (Raagam: ) (Taalam: )

lakShmIkalyANamu lalitOMbADimide nEmu
lakShmInArAyaNulE lalanayu nIvunu ||

chUpulu chUpulu mIku sUsakam bAsikamu
vUpachannu gubbalivi pUjikuMDalu
tipulamOvi tEnelu tIranimadhuparkamu
dApuga veMDli yADarayya taguMdagu mIkunu ||

mATalu mIkiddaRiki maMtramulu
mETi talaMbrAlu mIlOmiMchu navvulu
gATamaina pulakalu kappura vasaMtAlu
nITunaM beMDlADarayya neravEra mIkunu ||

kougili kougili mIku kaMduvapeMDli chavike
pAgina kOrikale pAvakoraLlu
Agina SrI vEMkaTESa alamElumaMganIvu
viMgaka peMDlADarayya vEDkAya mAkunu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |