యజ్ఞ మూర్తి యజ్ఞ కర్త

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
యజ్ఞ మూర్తి యజ కర్త (రాగం: ) (తాళం : )

యజ్ఞ మూర్తి యజ కర్త యజ్ఞ భోక్తవిన్నిటాను
యజ్ఞాది ఫలరూప మటు నీవై వుండవే

పరికించ జీవులకు ప్రాణమవైన నీకు
నిరతి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ నేము సేసేమా
మరిగి మా పూజలంది మమ్ము గాచుట కొరకు
హరి నీ మూర్తి ప్రాణమావహించవే

జగతికి నీ పాద జలమే సంప్రోక్షణ
జిగి నీకు సంప్రోక్షణ సేయువారమా
పగటున నన్ను నీవు పావనము సేయుటకు
అగు పుణ్య తీర్థముల అభిషేక మందవే

వేదములు తెచ్చిన శ్రీ వేంకటేశనేమునీకు
వేద మంత్రముల పూజా విధి సేసేమా
యీదెస నీ దాసులమైన మము గాచుటకొరకు
వేదమూర్తి యిందే విచ్చేసి ఉండవే


yaj~na mUrti yaja karta (Raagam: ) (Taalam: )

yaj~na mUrti yaja karta yaj~na bhOktavinniTAnu
yaj~naadi phalarUpa maTu nIvai vuMDavE


parikiMcha jEvulaku prANamavaina nIku
nirati prANa pratishTha nEmu sEsEmA
marigi mA pUjalaMdi mammu gAchuTa koraku
hari nI mUrti prANamAvahiMchavE


jagatiki nI pAda jalamE saMprOkshaNa
jigi nIku saMprOkshaNa sEyuvAramA
pagaTuna nannu nIvu pAvanamu sEyuTaku
agu puNya tIrthamula abhishEka maMdavE

vEdamulu techchina SrI vEMkaTESanEmunIku
vEda maMtramula pUjA vidhi sEsEmA
yIdesa nI dAsulamaina mamu gAchuTakoraku
vEdamUrti yiMdE vichchEsi uMDavE


బయటి లింకులు[మార్చు]

[Athade-parabrahmam]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |