యగ్న మూర్త

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
యజ్ఞ మూర్తి యజ కర్త (రాగం: ) (తాళం : )

యజ్ఞ మూర్తి యజ కర్త యజ్ఞ భోక్తవిన్నిటాను
యజ్ఞాది ఫలరూప మటు నీవై వుండవే


పరికించ జీవులకు ప్రాణమవైన నీకు
నిరతి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ నేము సేసేమా
మరిగి మా పూజలంది మమ్ము గాచుట కొరకు
హరి నీ మూర్తి ప్రాణమావహించవే


జగతికి నీ పాద జలమే సంప్రోక్షణ
జిగి నీకు సంప్రోక్షణ సేయువారమా
పగటున నన్ను నీవు పావనము సేయుటకు
అగు పుణ్య తీర్థముల అభిషేక మందవే

వేదములు తెచ్చిన శ్రీ వేంకటేశనేమునీకు
వేద మంత్రముల పూజా విధి సేసేమా
యీదెస నీ దాసులమైన మము గాచుటకొరకు
వేదమూర్తి యిందే విచ్చేసి ఉండవే


yaj~na moorti yaja karta (Raagam: ) (Taalam: )

yaj~na moorti yaja karta yaj~na bhOktavinniTaanu
yaj~naadi phalaroopa maTu neevai vuMDavae


parikiMcha jeevulaku praaNamavaina neeku
nirati praaNa pratishTha naemu saesaemaa
marigi maa poojalaMdi mammu gaachuTa koraku
hari nee moorti praaNamaavahiMchavae


jagatiki nee paada jalamae saMprOkshaNa
jigi neeku saMprOkshaNa saeyuvaaramaa
pagaTuna nannu neevu paavanamu saeyuTaku
agu puNya teerthamula abhishaeka maMdavae

vaedamulu techchina Sree vaeMkaTaeSanaemuneeku
vaeda maMtramula poojaa vidhi saesaemaa
yeedesa nee daasulamaina mamu gaachuTakoraku
vaedamoorti yiMdae vichchaesi uMDavae


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |