మిక్కిలి విచ్చి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మిక్కిలి విచ్చి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మిక్కిలి విచ్చి చెప్పితే మేడిపండు బోన మిది | తొక్కు మెట్టు సందడెల్ల తో దోపులే కావా ||

చ|| చాయలకే మాటలాడి చనవులు మెఱసేవు | యీ యెడ దెలుసునే మీకిద్దరికిని |
నాయమే మడిగేవే నన్ను నీ వింతటి లోనే | మాయదారి సుద్దులెల్ల మఱగులే కావా ||

చ|| గిలిగింత నవ్వు నవ్వి కిందు మీదు జూచేవు | నిలువుల నున్నవే మీనేరుపు లెల్లా |
మలసి మీ సరితలు మాకేమి అప్పగించేరే | కొలది లేని వలపు గుమితమే కాదా ||

చ|| భావపు రతి గరగి పై జేయి వేసేవు | వావిరి దేటుపడె మీ పగలెల్లను |
శ్రీ వేంకటేశుడు నీవు సిగ్గు లిందేల పడేరే | కూవలై వున్నవి మీగుట్లింతే కావా ||


mikkili vicci (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| mikkili vicci ceppitE mEDipaMDu bOna midi | tokku meTTu saMdaDella tO dOpulE kAvA ||

ca|| cAyalakE mATalADi canavulu merxasEvu | yI yeDa delusunE mIkiddarikini |
nAyamE maDigEvE nannu nI viMtaTi lOnE | mAyadAri suddulella marxagulE kAvA ||

ca|| giligiMta navvu navvi kiMdu mIdu jUcEvu | niluvula nunnavE mInErupu lellA |
malasi mI saritalu mAkEmi appagiMcErE | koladi lEni valapu gumitamE kAdA ||

ca|| BAvapu rati garagi pai jEyi vEsEvu | vAviri dETupaDe mI pagalellanu |
SrI vEMkaTESuDu nIvu siggu liMdEla paDErE | kUvalai vunnavi mIguTliMtE kAvA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |