మాఱు మోవిదేటికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మాఱు మోవిదేటికి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మాఱు మోవిదేటికి మంకుదన మేటికి | జాఱువడ నే నవ్వితే సంతసించవలదా ||

చ|| వడి నీకెమ్మోవి మీది వన్నెదీసినది చూచి | తొడరి వీడెమిచ్చితే దోసమాయిది |
కడుచెమటల నీపై గందవొడి చల్లితేను | జడియక నీవిందుకు సంతసించవలదా ||

చ|| కులికి నీకన్నులపై కుంకుమ వన్నెలుచూచి | బలిమి బన్నీరిచ్చితే పాపమాయిది |
కలసిన వేడి వేడి కాకలమే నటుచూచి | చలిగా నే విసరితే సంతసించవలదా ||

చ|| పిప్పియైన నీమేని పెక్కులాగులటు చూచి | ముప్పిరి గళలంటితే మోసమాయిది |
అప్పటి శ్రీ వేంకటేశ అలమితి విటునన్ను | చప్పుడు గాకియ్యకుంటే సంతసించవలదా ||


mArxu mOvidETiki (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| mArxu mOvidETiki maMkudana mETiki | jArxuvaDa nE navvitE saMtasiMcavaladA ||

ca|| vaDi nIkemmOvi mIdi vannedIsinadi cUci | toDari vIDemiccitE dOsamAyidi |
kaDucemaTala nIpai gaMdavoDi callitEnu | jaDiyaka nIviMduku saMtasiMcavaladA ||

ca|| kuliki nIkannulapai kuMkuma vannelucUci | balimi bannIriccitE pApamAyidi |
kalasina vEDi vEDi kAkalamE naTucUci | caligA nE visaritE saMtasiMcavaladA ||

ca|| pippiyaina nImEni pekkulAgulaTu cUci | muppiri gaLalaMTitE mOsamAyidi |
appaTi SrI vEMkaTESa alamiti viTunannu | cappuDu gAkiyyakuMTE saMtasiMcavaladA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |