మాయలేల సేసేవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మాయలేల సేసేవు (రాగం: ) (తాళం : )

మాయలేల సేసేవు మన్నించరాదా
బాయిట (బడె నీగుట్టు ప్రహ్లాదవరద

వొరసివలపు తొల్లే వొడి( గట్టుకొన్నందుకు
అరుదైనతొడపై తొయ్యలి సాకిరి
సరుసనే మాతోను జాణతనాలడేవు
యిరవై నీయాసోద మేమిచెప్పే దికను

మొనసి చుట్టరికము తొల్లి మోపు గట్టుకొన్నందుకు
యెనలేని వీపుమీది యింతి సాకిరి
ననుపు నాతోనే నవ్వులెల్లా నవ్వేవు
నినుపులై గజరెల్లా నిండె నీమై నిపుడు

తమకమెల్లా దవ్వి తలకెత్తుకున్నందుకు
కొమరైనశిరసుపై కొమ్మసాకిరి
మమత శ్రీవేంకటేశ మరిగి నన్నేలితివి
జమళి నీపొందులు సతమాయ నేడు


mAyalEla sEsEvu (Raagam: ) (Taalam: )

mAyalEla sEsEvu mannimcharAdA
bAyiTa (baDe nIguTTu prahlAdavarada

vorasivalapu tollE voDi( gaTTukonnaMduku
arudainatoDapai toyyali sAkiri
sarusanE mAtOnu jANatanAlaDEvu
yiravai nIyAsOda mEmicheppE dikanu

monasi chuTTarikamu tolli mOpu gaTTukonnaMduku
yenalEni vIpumIdi yiMti sAkiri
nanupu nAtOnE navvulellA navvEvu
ninupulai gajarellA niMDe nImai nipuDu

tamakamellA davvi talakettukunnaMduku
komarainaSirasupai kommasAkiri
mamata SrIvEMkaTESa marigi nannElitivi
jamaLi nIpoMdulu satamAya nEDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

MayalelaSesevuMannincharada


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |