మాపులే మరణములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మాపులే మరణములు (రాగం: ) (తాళం : )

మాపులే మరణములు రేపులే పుట్టువులు
చాపలాలు మాని విష్ణు శరణను మనసా

చాలునంటే ఇంచుకంతే చాలును జన్మమునకు
చాలకున్న లోకమెల్ల చాలదు
వీలిన యీ ఆశా(సా) వెఱ్ఱివానిచేతిరాయి
చాలు నింక హరి నిట్టె శరణను జీవుడా

పాఱకున్న పశుబాలై(1) బడలదు మనసు
పాఱితే జవ్వనమున పట్టరాదు
మీఱిన నీరుకొద్దిదామెర యింతె యెంచి చూడ
జాఱ విడిచి దేవుని శరణను జీవుడా

సేయకున్న కర్మము శ్రీపతిసేవనే వుండు
సేయబోతే కాలమెల్లా సేనాసేనా
వోయయ్య యిది యెల్లా వుమినాకే చవుతాలు(2)
చాయల శ్రీవేంకటేశు శరణను జీవుడా


mApulE maraNamulu (Raagam: ) (Taalam: )

mApulE maraNamulu rEpulE puTTuvulu
chApalAlu mAni vishNu SaraNanu manasA

chAlunaMTE iMchukaMtE chAlunu janmamunaku
chAlakunna lOkamella chAladu
vIlina yI ASA(sA) ve~r~rivAnichEtirAyi
chAlu niMka hari niTTe SaraNanu jIvuDA

pA~rakunna paSubAlai baDaladu manasu
pA~ritE javvanamuna paTTarAdu
mI~rina nIrukoddidAmera yiMte yeMchi chUDa
jA~ra viDichi dEvuni SaraNanu jIvuDA

sEyakunna karmamu SrIpatisEvanE vuMDu
sEyabOtE kAlamellA sEnAsEnA
vOyayya yidi yellA vuminAkE chavutAlu
chAyala SrIvEMkaTESu SaraNanu jIvuDA


బయటి లింకులు[మార్చు]

MaapuleMaranamulu_VedavatiPrabhakar


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |