మాధవా కేశవా మధుసూధనా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మాధవా కేశవా మధుసూధనా (రాగం: ) (తాళం : )

మాధవా కేశవా మధుసూధనా ౨ విష్ణు
శ్రీధరా పదనకం చింతయామి యూయం ||

వామన గోవింద వాసుదేవ ప్రద్యుమ్నా
రామ రామ కృష్ణ నారాయనాచ్యుతా ౨
దామోదరానిరుద్ద దైవ పుండరీకాక్ష ౨
నామ త్రయాదీశ నమో నమో ||

పురుషోత్తమా పుండరీకాక్ష దివ్య
హరిసంకర్షనా అధోక్షజా ౨
నరశింహ హృషీకేష నగధరా త్రివిక్రమ
శరణా గత రక్ష జయ జయ సేవే ||

మహిత జనార్ధనా మత్స్య కూర్మ వరాహ
సహజ భార్గవ బుద్ధ జయ తురగ కల్కి ౨
విహిత విజ్ఞాన శ్రీ వేంకటేశ శుభ కరం అహ
మిహ తవ పద దాస్యం అనిశం భజామి ||


Maadhavaa kaesavaa (Raagam: ) (Taalam: )

Maadhavaa kaesavaa madhusoodhanaa ~2 vishnu
Sreedharaa padanakam chimtayaami yooyam

Vaamana govimda vaasudaeva pradyumnaa
raama raama krshna naaraayanaachyutaa ~2
Daamodaraanirudda daiva pumdareekaaksha ~2
naama trayaadeesa namo namo

Purushottamaa pumdareekaaksha divya
harisamkarshanaa adhokshajaa ~2
Narasimha hrsheekaesha nagadha raatri vikrama
Saranaa gata raksha jaya jaya saevae

Mahita janaardhanaa matsya koorma varaaha
sahaja bhaargava buddha jaya turaga kalki ~2
Vihita vignaana Sree vaemkataesa Subha karam aha
miha tava pada daasyam anisam bhajaami


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |