మఱి హరిదాసుడై మాయల జిక్కువడితే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మఱి హరిదాసుడై (రాగం:దేసాక్షి ) (తాళం : )

మఱి హరిదాసుడై మాయల జిక్కువడితే
వెఱపించబోయి తనే వెఱచినట్లువును

శూరుడైనవాడేడజొచ్చిన నడ్డము లేదు
ఆరీతిజ్ఞానికి విధు లడ్డము లేవు
కారణాన నప్పటినీ గలిగెనా నది మరి
తేరిననీళ్ళ వండు దేరిన ట్లవును

సిరులరాజై తే నేమిసేసిన నేరమి లేదు
పరమాధికారియైతే బాపము లేదు
అరసి తనకుదానే అనుమానించుకొనెనా
తెరువే పో?సుంకరి దెలిపినట్లవును

భూమెల్ల మేసినా నాబోతుకు బందె లేదు
నేమపుబ్రపన్నునికి నింద లేదు
యీ మేర శ్రీవేంకటేశ్వరుని శరుణుని
సోమరి కర్మమంటితే జుంటీగ కతవును


Ma~ri haridaasudai (Raagam:Daesaakshi ) (Taalam: )

Ma~ri haridaasudai maayala jikkuvaditae
Ve~rapimchaboyi tanae ve~rachinatluvunu

Soorudainavaadaedajochchina naddamu laedu
Aareetij~naaniki vidhu laddamu laevu
Kaaranaana nappatinee galigenaa nadi mari
Taerinaneella vamdu daerina tlavunu

Sirularaajai tae naemisaesina naerami laedu
Paramaadhikaariyaitae baapamu laedu
Arasi tanakudaanae anumaanimchukonenaa
Teruvae po?sumkari delipinatlavunu

Bhoomella maesinaa naabotuku bamde laedu
Naemapubrapannuniki nimda laedu
Yee maera sreevaemkataesvaruni sarununi
Somari karmamamtitae jumteega katavunu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |