మఱియు మఱియు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మఱియు మఱియు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మఱియు మఱియు నివె మాపనులు | మెఱసితి మిందే మిక్కిలివి ||

చ|| నారాయణునకు నమస్కారము | ధారుణీపతికిని దండము |
శ్రీరమణునకును జేరి శరణ్యము | వారిధిశాయికి వరుస జోహారు ||

చ|| రామకృష్ణులకు రచనలబంటను | దామోదరునకు దాసుడను |
వామనమూర్తికి వాకిటిగొల్లను | సోమార్కనేత్రునిసొరిదిలెంకను ||

చ|| గోవిందునికే కొలువులు సేతుము | దేవోత్తముబడి దిరుగుచును |
భావజగురునకు పంపునడతుము | శ్రీవేంకటపతి సేవింతుము ||


marxiyu marxiyu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| marxiyu marxiyu nive mApanulu | merxasiti miMdE mikkilivi ||

ca|| nArAyaNunaku namaskAramu | dhAruNIpatikini daMDamu |
SrIramaNunakunu jEri SaraNyamu | vAridhiSAyiki varusa jOhAru ||

ca|| rAmakRuShNulaku racanalabaMTanu | dAmOdarunaku dAsuDanu |
vAmanamUrtiki vAkiTigollanu | sOmArkanEtrunisoridileMkanu ||

ca|| gOviMdunikE koluvulu sEtumu | dEvOttamubaDi dirugucunu |
BAvajagurunaku paMpunaDatumu | SrIvEMkaTapati sEviMtumu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |