మరుడు సేసిన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మరుడు సేసిన (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మరుడు సేసిన మాయ మగలకు నాండ్లకు | విరసాలు పుట్టవు వేడుకే కాని ||

చ|| యెంత దూరి మాటాడినా యింపులయ్యే వుండుగాని | పంతము రేగ దింతిపై బతికి |
పొంత నుండి సారె బొమ్మల జంకించినాను | వింతలు దోచవు మరి వేడుకే గాని ||

చ|| చలపట్టి సరసము జరయుచు నాడినాను | అలయిక పుట్టదు దేహమునకును |
పెలుచుదనాన మరి పెనగులా టాడినాను | వెలయ వేసట గాదు వేడుకే కాని ||

చ|| మిన్నక కొసరి మందెమేళ మెంత సేసినాను | అన్నిటాలోలో నెగ్గులై మించవు |
యెన్నగ శ్రీ వేంకటేశుడే నలమేలు మంగను | విన్నప్పుడే కూడె మాకు వేడుకలె కాని ||


maruDu sEsina (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| maruDu sEsina mAya magalaku nAMDlaku | virasAlu puTTavu vEDukE kAni ||

ca|| yeMta dUri mATADinA yiMpulayyE vuMDugAni | paMtamu rEga diMtipai batiki |
poMta nuMDi sAre bommala jaMkiMcinAnu | viMtalu dOcavu mari vEDukE gAni ||

ca|| calapaTTi sarasamu jarayucu nADinAnu | alayika puTTadu dEhamunakunu |
pelucudanAna mari penagulA TADinAnu | velaya vEsaTa gAdu vEDukE kAni ||

ca|| minnaka kosari maMdemELa meMta sEsinAnu | anniTAlOlO neggulai miMcavu |
yennaga SrI vEMkaTESuDE nalamElu maMganu | vinnappuDE kUDe mAku vEDukale kAni ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |