మరలి మరలి జయమంగళము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మరలి మరలి (రాగం: ) (తాళం : )

మరలి మరలి జయమంగళము
సొరిదినిచ్చలును శుభమంగళము

కమలారమణికి కమలాక్షునకును
మమతల జయజయ మంగళము
అమరజననికిని అమరవంద్యునకు
సుముహూర్తముతో శుభమంగళము

జలధికన్యకును జలధిశాయికిని
మలయుచును శుభమంగళము
కలిమికాంత కాకలికి విభునికిని
సుళువుల యారతి శుభమంగళము

చిత్తజు తల్లికి శ్రీ వేంకటపతికి
మత్తిల్లిన జయ మంగళము
యిత్తల నత్తల యిరువురకౌగిటి
జొత్తుల రతులకు శుభమంగళము


Marali marali (Raagam: ) (Taalam: )

Marali marali jayamamgalamu
Soridinichchalunu subhamamgalamu

Kamalaaramaniki kamalaakshunakunu
Mamatala jayajaya mamgalamu
Amarajananikini amaravamdyunaku
Sumuhoortamuto subhamamgalamu

Jaladhikanyakunu jaladhisaayikini
Malayuchunu subhamamgalamu
Kalimikaamta kaakaliki vibhunikini
Suluvula yaarati subhamamgalamu

Chittaju talliki Sree vaemkatapatiki
Mattillina jaya mamgalamu
Yittala nattala yiruvurakaugiti
Jottula ratulaku subhamamgalamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

Maralimarali


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |