మతంగ పర్వతామాడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మతంగ పర్వతామాడ (రాగం: ) (తాళం : )

మతంగ పర్వతామాడ మాల్యవంతము నీడ
అతిశయిల్లిన పెద్ద హనుమంతుడు ఇతడ

ఈతడా రాముని బంటు ఈతడా వాయు సుతుడు
ఆతతబలాడ్యూలందురు ఆతడితడా
సీతను వెదకి వచ్చి చెప్పిన ఆతడితడా
ఘాతల లంకలోని రాక్షస వైరి ఇతడ

ఆంజనాసుతడితడా అక్షమర్ధనుడు ఇతడ
సంజీవిని కొండ దెచ్చే సారె నితడా
భంజిన్‌చె గాలనేమిని పంతముననితడా
రంజితప్రతాప కపిరాజ సఖుడితడా

చీరజీవి ఈతడ జీతేంద్రీయుడు ఇతడ
సురలకు ఉపకారపు చుట్టము ఈతడ
నిరతి శ్రీ వేంకటాద్రీని వి నగరములో
నరిది వరములిచ్చి అందరికి ఇతడ


Matanga parvatamaada (Raagam: ) (Taalam: )

Matanga parvatamaada maalyavanthamu needa
Atishayillina pedda hanumanthudu ithada

Eethada raamuni bantu eethada vaayu suthudu
Aathatha balaadhyulanduru aathadithada
Seethanu vedaki vachi cheppina aathadithada
Ghathala lankaloni rakshasa vairi ithada

Anjanaasuthudithada akshamardhanudithada
Sanjeevini konda dechhe saarenithada
Bhanjinche gaalanemini panthamunanithada
Ranjitha prathapa kapiraaja sakhudithada

Chirajeevi eethada jithendriyudu ithada
Suralaku upakaarapu chuttamu eethada
Nirathi sree venkatadrini vijanagaramulo
Naridi varamulichhi andariki ithada


===బయటి లింకులు===

http://www.esnips.com/doc/f713c6e0-340b-48ce-99ce-4318c25383a8/Matanga

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |