మచ్చ కూర్మ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మచ్చ కూర్మ (రాగం: ) (తాళం : )

మచ్చ కూర్మ వరాహ మనుష్య సింహ వామనా
యిచ్చ రామ రామ రామ హిత బుధ్ధ కలికీ

నన్నుగావు కేశవ నారాయణ మాధవ
మన్నించు గోవింద విష్ణు మధుసూదన
వన్నెల త్రివిక్రమ వామనా శ్రీధరా
సన్నుతించే హృషికేశ సారకు పద్మనాభ

కంటిమి దామోదర సంకర్షణ వాసుదేవ
అంటేజాలు ప్రద్యుమ్నుడా అనిరుధ్ధుడా
తొంటే పురుషోత్తమ అథోక్షజా నారసింహమా
జంటవాయుకు మచ్యుత జనార్దన

మొక్కేము వుపేంద్ర హరి మోహన శ్రీకృష్ణరాయ
యెక్కితి శ్రీవేంకట మిందిరానాథ
యిక్కువ నీ నామములు యివియే నా జపములు
చక్కగా నీ దాసులము సర్వేశ అనంత


machcha kurma (Raagam: ) (Taalam: )

machcha kurma varAha manushya siMha vAmanA
yichcha rAma rAma rAma hita budhdha kalikI

nannugAvu kESava nArAyaNa mAdhava
manniMchu gOviMda vishNu madhusUdana
vannela trivikrama vAmanA SrIdharA
sannutiMchE hRshikESa sAraku padmanAbha

kaMTimi dAmOdara saMkarshaNa vAsudEva
aMTEjAlu pradyumnuDA anirudhdhuDA
toMTE purushOttama athOkshajA nArasiMhamA
jaMTavAyuku machyuta janArdana

mokkEmu vupEMdra hari mOhana SrIkRshNarAya
yekkiti SrIvEMkaTa miMdirAnAtha
yikkuva nI nAmamulu yiviyE nA japamulu
chakkagA nI dAsulamu sarwESa anaMta


బయటి లింకులు[మార్చు]

Matsyakoorma-Varaha---Priya-sis


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |