మందులేదు దీనికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మందులేదు దీనికి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మందులేదు దీనికి మంత్రమేమియు లేదు | మందు మంత్రము దనమతిలోనే కలదు ||

చ|| కదలకుండగ దన్ను గట్టివేసిన గట్టు | వదలించుకొన గొంత వలదా |
వదలించబోయిన వడిగొని పైపైనే | కదియుగాని తన్ను వదలదేమియును ||

చ|| మనసులోపలనుండి మరి మీద దానుండి | యెనసినతిరువేంకటేశుని |
తనరినతలపున దలప దుష్కృతములు | తనకుదానే వీడు దలకవలదుగాన ||


maMdulEdu dIniki (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| maMdulEdu dIniki maMtramEmiyu lEdu | maMdu maMtramu danamatilOnE kaladu ||

ca|| kadalakuMDaga dannu gaTTivEsina gaTTu | vadaliMcukona goMta valadA |
vadaliMcabOyina vaDigoni paipainE | kadiyugAni tannu vadaladEmiyunu ||

ca|| manasulOpalanuMDi mari mIda dAnuMDi | yenasinatiruvEMkaTESuni |
tanarinatalapuna dalapa duShkRutamulu | tanakudAnE vIDu dalakavaladugAna ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |