మంచి ముహూర్తమున

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మంచి ముహూర్తమున (రాగం: ) (తాళం : )

మంచి ముహూర్తమున శ్రీమంతులిద్దరు
చంచుల పూవుదండలు చాతుకొనేరదివో

సొరిది పేరంటాండ్లు సోబాన పాడగాను
హరియు సిరియు పెండ్లి ఆడేరదే
తొరలి యంతటా దేవదుందుభులు మెరయగ
గరిమ బాసికములు కట్టుకునేరదివో

మునులు మంగళాష్టకములు చదువుచుండగ
పెనగుచు సేసలు పెట్టే రదే
ఘనులు బ్రహ్మాదులు కట్నములు చదువగ
వొనరి పెండ్లిపీటపై నున్నారదివో

అమరాంగనలెల్లాను ఆరతులియ్యగాను
కొమరార విడే లందుకొనే రదివో
అమరి శ్రీవేంకటేశుడలమేలుమంగగూడి
క్రమముతో వరములు కరుణించేరదివో


maMchi muhUrtamuna (Raagam: ) (Taalam: )

maMchi muhUrtamuna SrImaMtuliddaru
chaMchula pUvudaMDalu chAtukonEradivO

soridi pEraMTAMDlu sObAna pADagAnu
hariyu siriyu peMDli ADEradE
torali yaMtaTA dEvaduMdubhulu merayaga
garima bAsikamulu kaTTukunEradivO

munulu maMgaLAshTakamulu chaduvuchuMDaga
penaguchu sEsalu peTTE radE
ghanulu brahmAdulu kaTnamulu chaduvaga
vonari peMDlipITapai nunnAradivO

amarAMganalellAnu AratuliyyagAnu
komarAra viDE laMdukonE radivO
amari SrIvEMkaTESuDalamElumaMgagUDi
kramamutO varamulu karuNiMchEradivO


బయటి లింకులు[మార్చు]

MAnchiMuhurtamuna

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |