మంగళము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మంగళము గోవిందునకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మంగళము గోవిందునకు జయమంగళము గరుడధ్వజునకును |
మంగళము సర్వాత్మునకు ధర్మస్వరూపునకూ, జయజయ ||

చ|| ఆదికినినాదైనదేవున కచ్యుతున కంభోజణాభున- |
కాదికూర్మంబై నజగదాధారమూర్తికిని |
వేదరక్షకునకును సంతతవేదమార్గ విహారునకు బలి- |
భేదికిని సామాదిగానప్రియవిహారునకు ||

చ|| హరికి బరమేశ్వరునకును శ్రీధరునకును గాలాంతకునకును |
పరమపురుషోత్తమునకును బహుబంధదూరునకు|
సురమునిస్తోత్రునకు దేవాసురగణశ్రేష్ఠునకు కరుణా- |
కరునకును గాత్యాయనీనుతకలితనామునకు ||

చ|| పంకజాసనవరదునకు భవపంకవిచ్ఛేదునకు భవునకు |
శంకరున కవ్యక్తునకు నాశ్చర్యరూపునకు |
వేంకటాచలవల్లభునకుమ విశ్వమూర్తికి నీశ్వరునకును |
పంకజాకుచకుంభకుంకుమ పంకలోలునకు ||


maMgaLamu gOviMdunaku (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| maMgaLamu gOviMdunaku jayamaMgaLamu garuDadhvajunakunu |
maMgaLamu sarvAtmunaku dharmasvarUpunakU, jayajaya ||

ca|| AdikininAdainadEvuna kacyutuna kaMBOjaNABuna- |
kAdikUrmaMbai najagadAdhAramUrtikini |
vEdarakShakunakunu saMtatavEdamArga vihArunaku bali- |
BEdikini sAmAdigAnapriyavihArunaku ||

ca|| hariki baramESvarunakunu SrIdharunakunu gAlAMtakunakunu |
paramapuruShOttamunakunu bahubaMdhadUrunaku|
suramunistOtrunaku dEvAsuragaNaSrEShThunaku karuNA- |
karunakunu gAtyAyanInutakalitanAmunaku ||

ca|| paMkajAsanavaradunaku BavapaMkavicCEdunaku Bavunaku |
SaMkaruna kavyaktunaku nAScaryarUpunaku |
vEMkaTAcalavallaBunakuma viSvamUrtiki nISvarunakunu |
paMkajAkucakuMBakuMkuma paMkalOlunaku ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=మంగళము&oldid=11021" నుండి వెలికితీశారు